Laka nošena tanjirača “AXD”

 • Visokokvalitetni, termički obrađeni diskovi.
 • Mogućnost podešavanja dubine preko točkova.
 • Lako prebacivanje iz radnog u transportni položaj.
 • Lako podešavanje ugla zakošenosti.
 • Mogućnost smanjenja razmaka između diskova.
 • Hidraulično sklapanje za smanjenje transportne širine zbog lakšeg i bezbednijeg transporta (CDHV SK).
 • Odstojnici i kučićta su pravljeni za teške uslove rada.
KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ DISKOVA PREČNIK DISKA (cm) RAZMAK IZMEDJU DISKOVA (cm) RADNI ZAHVAT (cm) RADNA DUBINA (cm) MASA (kg) PREPORUČENA SNAGA (ks)
AXD-20-460 20 460 19 190 10 620 35-45
AXD-24-460 24 460 19 228 10 665 40-50
AXD-28-460 28 460 23 266 10 752 50-65
AXD-32-460 32 460 23 304 10 797 65-85
AXD-36-460 36 460 23 342 10 834 85-100
AXD-20-460 20 510 23 140 15 645 40-50
AXD-24-510 24 510 23 228 15 700 50-65
AXD-26-510 26 510 23 266 15 790 65-85
AXD-32-510 32 510 23 304 15 840 85-100
AXD-36-510 36 510 23 342 15 880 100-120
video

Kratka nošena tanjirača “BDH”

 • Visokokvalitetni, termički obrađeni diskovi.
 • Ne promenljiv napadni ugao diska.
 • Radna brzina 5-12 km/h.
 
KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ DISKOVA PREČNIK DISKA (cm) RAZMAK IZMEDJU DISKOVA (cm) RADNI ZAHVAT (cm) RADNA DUBINA (cm) MASA (kg) PREPORUČENA SNAGA (ks)
BDH 20-560 20 560 25 260 20 1620 70-80
BDH 22-560 22 560 25 280 20 1650 80-90
BDH 24-560 24 560 25 300 20 1680 90-100
BDH 26-560 26 560 25 320 20 1730 100-110
BDH 28-560 28 560 25 340 20 1780 100-120
video

Nošena i vučena tanjirača V tip “DHV”

 • Visokokvalitetni, termički obrađeni diskovi.
 • Mogućnost podešavanja dubine preko točkova.
 • Lako prebacivanje iz radnog u transportni položaj.
 • Lako podešavanje ugla zakošenosti.
 • Mogućnost smanjenja razmaka između diskova.
 • Hidraulično sklapanje za smanjenje transportne širine zbog lakšeg i bezbednijeg transporta (CDHV SK).
 • Odstojnici i kućišta su pravljeni za teške uslove rada.
KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ DISKOVA PREČNIK DISKA (cm) RAZMAK IZMEDJU DISKOVA (cm) RADNI ZAHVAT (cm) RADNA DUBINA (cm) MASA (kg) PREPORUČENA SNAGA (ks)
DHV 20-510 20 510 19 190 10 765 50-60
DHV 22-510 22 510 19 209 10 800 55-65
DHV 24-510 24 510 19 228 10 830 60-70
DHV 26-510 26 510 19 247 10 860 65-75
DHV 28-510 28 510 19 266 10 900 70-80
DHV 30-510 30 510 19 285 15 940 80-90
DHV 32-510 32 510 19 304 15 980 90-100
DHV 16-610 16 610 23 184 20 945 50-60
DHV 18-610 18 610 23 207 20 1005 60-70
DHV 20-610 20 610 23 230 20 1145 70-80
DHV 22-610 22 610 23 253 20 1290 80-90
DHV 24-610 24 610 23 276 20 1350 90-100
DHV 26-610 26 610 23 299 20 1415 100-110
DHV 28-610 28 610 23 322 20 1475 110-120
DHV 30-610 30 610 23 345 20 1540 120-130
DHV 32-610 32 610 23 368 20 1605 130-140
video