Plugovi obrtači

  • Lako i jednostavno podešavanje pluga.
  • Mehaničko podešavanje radnog zahvata.
  • Lako i brzo prebacijvanje iz radnog utransportni položaj.
  • Sigurnosni sistem na vijak.
  • Razni dodaci i oblici radnih tela za različitepotrebe.
  • Mogućnost dodavanja radnog tela.
  • Kutijasti tip glavne grede.
  • Produžetak daske
  • Deflektori
  • lzmenjivi vrh raonika

Deflektori

Bolje zaoravanje stabljika i drugih žetvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plužnih tela, a podešavanje je lakše nego kod predplužnjaka

Produžetak plužne daske

Za bolji izgled oranja prilikom rada u teškim uslovima

Raonici

Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termički obradenog čelika za teške i abrazivne uslove rada uz mogućnost lake zamene

KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ RADNIH TELA KLIRENS (cm) RAZMAK IZMEDJU TELA (cm) RADNI ZAHVAT (cm) RADNA DUBINA (cm) GREDA SxV (cm) PREPORUCENA SNAGA (ks)
DPH 122 2 75 100 60/70/80 30 10 x 10 70-90
DPH 143 3 75 100 90/105/120 30 10 x 10 90-110
DP 142 2 85 105 60/70/80 35 12 x 12 80-90
DP 143 3 85 105 90/105/120 35 12 x 12 100-120
DP 144 4 85 105 120/140/160 35 12 x 12 130-150
DP 145 5 85 105 150/175/200 35 12 x 12 160-200
DPA 142 2 85 105 60/70/80 35 14 x 14 90-100
DPA 143 3 85 105 90/105/120 35 14 x 14 110-130
DPA 144 4 85 105 120/140/160 35 14 x 14 140-160
DPA 145 5 85 105 150/175/200 35 14 x 14 170-210
video