Plugovi ravnjači

  • Lako i jednostavno podešavanje pluga
  • Mehaničko podešavanje radnog zahvata
  • Sigurnosni sistem na vijak
  • Razni dodaci i oblici radnih tela za različite potrebe
  • Mogućnost dodavanja radnog tela
  • Kutijasti tip glavne grede
  • Produžetak daske
  • Deflektori
  • lzmenjivi vrh raonika

Deflektori

Bolje zaoravanje stabljika i drugih žetvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plužnih tela, a podešavanje je lakše nego kod predplužnjaka

Produžetak plužne daske

Za bolji izgled oranja prilikom rada u teškim uslovima

Raonici

Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termički obradenog čelika za teške i abrazivne uslove rada uz mogućnost lake zamene

KARAKTERISTIKE
MODEL BROJ RADNIH TELA KLIRENS (cm) RAZMAK IZMEĐU TELA (cm) RADNI ZAHVAT (cm) RADNA DUBINA (cm) GREDA SxV (cm) PREPORUČENA SNAGA (ks)
PSPH 122 2 72 95 50/60/70 30 10 x 10 60-80
PSPH 123 3 72 95 75/90/105 30 10 x 10 80-100
PSPH 124 4 72 95 100/120/140 30 10 x 10 100-130
PSP 142 2 78 102 60/70/80 30 12 x 12 60-80
PSP 143 3 78 102 90/105/120 30 12 x 12 80-100
PSP 144 4 78 102 120/140/160 30 12 x 12 100-130
PSP 145 5 78 102 150/175/200 30 12 x 12 130-160
video